Media Społecznościowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty:

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ODP: w sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej pracownicy Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzą dyżury w trakcie których można odrabiać nieobecności na zajęciach. Wykaz aktualnych dyżurów znajdziesz pod koniec każdego semestru w aktualnościach naszej strony.

- Czy w sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej mogę odrabiać nieobecności z zajęć WF?

ODP: Aby odrobić nieobceność na zajęciach aktywnie kibicując na meczach futsal ekstraklasy drużynie AZS Uniwesytetu Śląskiego wystarczy:

  • przyjść odpowiedno przez rozpoczęciem spotkania (informację o kolejnych meczach znajdziez na naszej stronie i/lub na stronie www.futsal.azs.us.edu.pl)
  • pobrać bezpłatny bilet  
  • aktywnie kibicować naszej drużynie w trakcie trwania meczu
  • po zakończonym spotkaniu uzyskać potwierdzenie (podpis na bilecie) jednego z pracowników CWFiS i/lub AZS, bez problemu znajdziesz nas na meczu
  • przynieść i oddać podpisany bilet swojemu prowadzącemu na najbliższych zajęciach WF

- W jaki sposób odrabia się nieobecność na zajęciach aktywnie kibicując?

ODP: Nieobecność na zajęciach możemy odrabiać u każdego prowadzącego, pamiętajmy jednak, że prowadzący zajęcia może nie przyjąć nas w celu odrobienia § 4 pkt. 2; Najprostszym rozwiązaniem jest odrobić nieobecność na zajęciach u swojego prowadzącego, jeżeli jednak z jakichś powodów jest to niemożliwe, warto z odpowiednim wyprzedzeniem zapytać innego prowadzącego lub odrobić zajęcia aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski § 4 pkt. 4

- Czy odrabiać nieobecność muszę u swojego prowadzącego?

ODP: Jeżeli zachorujesz w trakcie trwania semestru (np. przeziębienie, grypa itp.) i z tego powodu nie możesz uczestniczyć w zajęciach sportowych, możesz wykorzystać jedną z 2-ch nieobecności które możesz posiadać § 4 pkt. 1; jeżeli jednak już wykorzystałeś swoje nieobecności - musisz takie zajęcia odrobić, tak jak każdą inną nieobecność.

- Byłam / byłem chory, czy mam przynosić zwolnienie lekarskie?

ODP: Zgodnie § 4 pkt.3 jednego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch zajęciach, więc odrobić nieobecność muszę innego dnia.

 

- Czy zostając po swoich zajęciach na kolejnych mogę od razu odrobić nieobecność?

ODP: Zgodnie § 4 pkt.1 każdy student może mieć 2 nieobecności, odrobić więc trzeba każdą nieobecność powyżej 2-ch

 

- Ile muszę odrobić nieobecności?

Często zadawane pytania:

Zgodnie z Zasadami Zaliczenia Przedmiotu Wychowanie Fizyczne:

§ 4

Odrabianie nieobecności na zajęciach

  1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć, musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
  2. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
  3. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
  4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski. Informacja o terminach meczy, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.cwfis.us.edu.pl
  5. Istnieje możliwość odrabiania nieobecności na zajęciach w trakcie trwania dyżurów pracowników CWFiS w sesji zimowej i letniej ale tylko i wyłącznie w trakcie zajęć/dyżurów prowadzony przez pracowników CWFiS.

 

 

Odrabianie nieobecności