Zwolnienie lekarskie

Adaptowana Aktywność Fizyczna - zw. Lekarskie

 

Zajęcia relaksacyjne:
- wtorek 11:30 mgr Katarzyna Ostrowska ul. 75 Puku Piechoty 1, Chorzów
- środa 11:30 mgr Agnieszka Jaroszewska ul. Żytnia 10, Sosnowiec
- czwartek 11:30 mgr Agnieszka Jaroszewska ul. Żytnia 10, Sosnowiec
- piątek 9:45 mgr Katarzyna Ostrowska ul. Bankowa 12, Katowice

 

Nordic Walking:
- środa 13:45 mgr Stella Kubiczek ul. Grażyńskiego 53

 

Stretching:
- czwartek 11:30 mgr Ewa Sak ul. Bankowa 12, Katowice - sala B1.12

 

Brydż sportowy:
- środa 17:00 mgr Aleksander Fangor ul. Bankowa 12 - sala B1.12

 

Szachy:
- czwartek 13:45 Wiktoria Cieślak ul. Bankowa 12 - sala B1.12

 

 

§ 5

Zwolnienia lekarskie

1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na stosownym druku przez
lekarza specjalistę.
2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. B1.11
3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć: Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Pierwszej
pomocy, Szachów, Brydża sportowego 
pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć dostępny jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe