Media Społecznościowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty:

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Adaptowana Aktywność Fizyczna - zw. Lekarskie

 

Zajęcia relaksacyjne:
- poniedziałek 13:45 mgr Ewa Sak ul. Jagiellońska 28, Katowice
- wtorek 11:30 mgr Katarzyna Ostrowska ul. 75 Puku Piechoty 1, Chorzów
- piątek 9:45 mgr Katarzyna Ostrowska ul. Bankowa 12, Katowice
- czwartek 8:00 mgr Agnieszka Jaroszewska ul. Żytnia 10, Sosnowiec

 

Nordic Walking:
- środa 15:30 mgr Stella Kubiczek ul. Grażyńskiego 53
- środa 15:30 mgr Jolanta Matuszczyk ul. Żytnia 12, Sosnowiec


Pierwsza pomoc przedmedyczna
- wtorek 15:30 mgr Jolanta Matuszczyk ul. Żytnia 12, Sosnowiec


Szachy:
- poniedziałek 13:45 Wiktoria Cieślak ul. Bankowa 12/s.3.32, Katowice

 

Brydż sportowy:
- czwartek 18:00 mgr Aleksander Fangor ul. Bankowa 12/Qbuś, Katowice

 

 

§ 5

Zwolnienia lekarskie

1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego na stosownym druku przez
lekarza specjalistę.
2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. B1.11
3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć: Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Pierwszej
pomocy, Szachów, Brydża sportowego 
pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć dostępny jest w systemie USOS oraz na stronie internetowej www.cwfis.us.edu.pl

 

Zwolnienie lekarskie