Media Społecznościowe

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty:

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

§ 6

Zwolnienia lekarskie

 1. Zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr udzielane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na stosownym druku.
 2. Druk zwolnienia z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr jest do pobrania w sekretariacie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego pok. 109 lub na stronie www.cwfis.us.edu.pl
 3. Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych (Teoria WF dla zw. lek.) pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. Lista oraz harmonogram zajęć teoretycznych dostępna jest w systemie USOS (WF - Teoria) oraz na planie zajęć, (Teoria WF dla zw. lek.)
 4. Terminowe zwolnienie lekarskie (spowodowane np. chorobą, powyżej 2ch nieobecności o których mowa w niniejszym regulaminie, musi zostać odrobione zgodnie z §
 5. Student, u którego w trakcie trwania semestru doszło do:
  1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  2. nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego,
  3. innego nie wymienionego wyżej powodu uniemożliwiającego dalsze aktywne uczestnictwo w zajęciach Wychowania Fizycznego

zobligowany jest do przepisania się na zajęcia teoretyczne z Wychowania Fizycznego o których mowa w § 6 pkt. 3 po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym zajęcia.

 

 

Jeżeli jesteś osobą, która z powodów zdrowotnych nie może aktywnie uczestniczyć w zajęciach Wychowania Fizycznego, powinnaś/powinieneś:

 1. Pobrać i wydrukować druk zwolnienia lekarskiego z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego:

 

 1. Udać się do swojego lekarz i poprosić o wypełnienie druku. 
   
 2. Wybrać i zalogować się na zajęcia teoretyczne w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
   
 3. Skontaktować się ze swoim prowadzącym - w celu przekazania druku zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie