09 września 2018

CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO i SPORTU jest jednostką międzywydziałową prowadzącą działalność dydaktyczną z zakresu kultury fizycznej na rzecz podstawowych jednostek uczelni w formie:

  • zajęć obligatoryjnych,
  • zajęć fakultatywnych,
     

Zajęcia obligatoryjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Rektora program wychowania fizycznego i sportu. Na dobór form określonych zajęć ruchowych obligatoryjnych wpływ mają studenci, deklarując chęć uprawiania określonych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych.

Zajęcia fakultatywne są organizowane dla studentów, którzy nie są objęci zajęciami obligatoryjnymi i chcą uprawiać w formie zorganizowanej działalność ruchową.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu skupia ponadto młodzież szczególnie uzdolnioną w ramach zajęć sekcji sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.

O nas

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe