Cele:

 • Integracja studentów pierwszego roku
 • Zapoznanie studentów z obiektami Uniwersytetu Śląskiego  i miasta Katowice
 • Popularyzacja aktywności fizycznej w formie gry miejskiej
 • Popularyzacja różnych form rekreacji ruchowej

Gra miejska będzie odbywać się każdego dnia  w terminie 5-9.10.2020r. Start i meta znajduje się na ulicy Bankowej 12 (Rektorat UŚ).

 • Weryfikacja 9:00 do 9:45 – Katowice ul. Bankowa 12 (deptak)
 • Odprawa techniczna 9:45 do 10:00 – Katowice ul. Bankowa 12 (deptak)
 • Start rajdu 10:00 - Katowice ul. Bankowa 12 (deptak)
 • Limit czasowy na skończenie gry godz. 14:00
 • Każdego dnia w grze może wziąć udział maksymalnie 250 os.
 • Zapisy w CWFiS tylko i wyłącznie mailowo: gramiejskaus@gmail.com 

 

Organizator:

 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Partnerzy:

 • Biuro Wsparcia Studentów
 • AZS Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dział promocji
 • Radio Egida

 

Uczestnicy:

 • Zostają podzieleni na 2-4 osobowe zespoły
 • Każdy z uczestników powinien mieć wygodny sportowy strój, dopasowany do warunków atmosferycznych
 • Posiadać przynajmniej jeden telefon komórkowy na grupę i długopis
 • Każda grupa zostanie wyposażona w mapę oraz kartę startową

 

Punkty Kontrolne:

 • Bankowa 12 - start  (deptak) - 10 pkt
 • Wydział Nauk Przyrodniczych (ul. Jagiellońska 28) - 10 pkt
 • Wydział WNS (ul. Grażyńskiego 53) - 10 pkt
 • Wydział Radia i Telewizji (ul. Pawła 3) - 10 pkt
 • Sosnowiec (ul. Żytnia 10 / 12) - 20pkt
 • Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka  (Bankowa 11a) – meta oddanie kart

 

Przykładowe ATRAKCJE na punktach kontrolnych:

 • Łamigłówki  typu: zamień miejscem jedną zapałkę, żeby wynik się zgadzał
 • Puzzle do ułożenia np.: zdjęcie Katowic
 • Quiz związany z Uniwersytetem Śląskim
 • Rzuty do celu
 • Kalambury sportowe
 • Nazwy dyscyplin sportowych po śląsku
 • Przeskoki przez skakankę w tandemie
 • Ringo

 

 

 

 

Zasady:

 • Gra składa się z 5 punktów kontrolnych
 • Za odnalezienie każdego punktu kontrolnego drużyna otrzymuje odpowiednio:
  • Bankowa 12 - 10 pkt
  • Wydział Nauk Przyrodniczych (ul. Jagiellońska 28) - 10 pkt
  • Wydział WNS (ul. Grażyńskiego 53) - 10 pkt
  • Wydział Radia i Telewizji (ul. Pawła 3) - 10 pkt
  • Sosnowiec (ul. Żytnia 10 / 12) - 20pkt

Punkty za „odnalezienie punktu kontrolnego” wpisywane są przez przedstawiciela organizatora (pracownika CWFiS)  znajdującego się w punkcie kontrolnym

 • W każdym punkcie kontrolnym drużyna może zdobyć dodatkowe 10pkt. – wykonując dodatkową ATRAKCJE PUNKTU KONTROLNEGO (APK)

Dodatkowe punkty za zrealizowanie ATRAKCJI PUNKTU KONTROLNEGO (APK) wpisywane są przez przedstawiciela organizatora (pracownika CWFiS)  znajdującego się w punkcie kontrolnym.

 • Aby zaliczyć rajd należy uzyskać minimum 70 punktów.
 • Na każdej z stacji przedstawiciel organizatora ma prawo do ponownej weryfikacji członków drużyny.
 • Zgubienie lub zniszczenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny
 • W momencie wycofania się drużyny podczas rajdu należy niezwłocznie poinformować o tym organizatora
 • Rajd musi ukończyć cała drużyna, w przeciwnym razie poszczególni zawodnicy drużyny zostaną zdyskwalifikowani. Jedynie w uzasadnionych przypadkach dozwolone jest odstępstwo od tej zasady
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania  przepisów prawa oraz kulturalnego i sportowego zachowania.
 • Zawodnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność z pełna świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia
 • Udział w wydarzeniu jest dobrowolny
 • Wszelkie kwestie sporne będzie rozpatrywać organizator.
 • Zaliczenie rajdu (uzyskanie minimum 70pkt) równoznaczne jest z uzyskaniem obecności na 2ch (słownie: dwóch) dowolnych zajęciach wychowania fizycznego w semestrze zimowym.

 

Charakterystyka gry:

Studenci po rejestracji i odprawie technicznej wyruszają na trasę z mapą i kartą startową. Uczestnicy mają za zadanie dotrzeć do punktów kontrolnych  zaznaczonych na mapie w dowolnej kolejności. Na każdym z punktów uczestnicy będą mogli wykonać zadanie specjalne za które otrzymają dodatkowe punkty. Przemieszczanie się między punktami odbywa się dowolnym sposobem (pieszo, biegiem, komunikacja miejską, rowerami miejskimi itp.). Uczestnicy mogą korzystać z aplikacji typu GPS, Google Maps, Endomondo itp. Po zaliczeniu wszystkich punktów kontrolnych studenci udają się do mety i oddają kartę startową.

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe