Odpowiedzi* na najczęściej zadawane pytania:

*kliknij w pytanie aby wyśweitlić odpowiedź

- Jak będzie wyglądała realizacja zajęć WF od 24 stycznia do końca semstru zimowego?

ODP: Zgodnie z Komunikatem ws. wdrożenia kształcenia i sesji zdalnej oraz drugiego poziomu zabezpieczeń na uczelni wszystkie zajęcia (w tym sekcji AZS) od 24 stycznia odbywać się będą w formie zdalnej

 

- W jaki sposób mam uczestniczyć w zdalnych zajęciach WF?

ODP: Zajęcia zdalne w ramach wychowania fizycznego prowadzone przez pracowników Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu odbywać się będą na platformie MSTeams w czasie rzeczywistym - przykład: jeżeli chodziłaś/chodziłeś na WF w poniedziałki o 8:00 to w tym czasie będą się odbywały zajęciach on-line. 

- Gdzie znajdę link na zajęcia zdalne?

ODP: Każdy prowadzący powienien poinformować swoich studentów za pośrednictwem poczty uczelnianej USOS WEB MAIL  - przesyłając bezpośredni link do swoich zajęć na platformie MsTeams.

- Czy jeżeli nie wykorzystałem jednej z dwóch możliwych do posiadania nieobecności na zajęciach, muszę uczestniczyć w ostatnich zajęciach on-line?

ODP: zgodnie z Zasadami zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne, (§ 4, pkt.1) Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach (...) w związku z powyższym studenci którzy mają jeszcze do wykorzystania nieobecność na zajęciach nie muszą uczestniczyć w ostatnich zajęciach on-line.

- W jaki sposób mogę odrobić zaległe nieobecności na zajęciach?

ODP: zgodnie z Zasadami zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne, (§ 4, pkt.1) (...) Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć, musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż z dniem 24 stycznia zajęcia na Uniwersytecie Śląskim odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej, Dyrekcja Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego podjęła decyzję, iż każda nieobecność na zajęciach powinna zostać odrobiona w formie dowolnej aktywności fizycznej (np. spacer, marszobieg, bieg, jazda na rowerze itd.) odbywającej się na świeżym powietrzu w wymiarze 1 nieobecność = 60 min dowolnej aktywności fizycznej.

Potwierdzeniem odbycia aktywności fizycznej jest wygenerowany plik z dowolnego programu monitorującego aktywność fizyczną, zawierający:

  • mapę z zaznaczoną przebytą trasą
  • datę aktywności fizycznej
  • przebyty dystans
  • czas aktywności fizycznej 

 

W trakcie odrabiania zajęć również obowiązuje zasada "jednej aktywności dziennie" - czyli jednego dnia można uczestniczyć/odrobić jedne zajęcia.

Szczegóły w jaki sposób należy przesłać w/w pliki zostaną przedstawione przez prowadzącego na zajęciach on-line.

- Do kiedy mam czas na odrobienie nieobecności na zajęciach?

ODP: Wszystkie nieobecności powinny zostać odrobione do końca trwania sesji poprawkowej semestru zimowego (tj. 15 marca 2022r)

- Co z zajęciami sekcji AZS?

ODP: począwszy od 24 stycznia wszystkie zajęcia sekcji AZS odbywające się na obiektach Uniwersytetu Śląskiego przechodzą na formę zdalną.

Informacje odnośnie sekcji AZS odbywających się na obiektach zewnętrzych (poza Uniwersytetem Śląskim) moża uzyskać u prowadzących sekcję instruktorów/trenerów

- W jaki sposób moge skontaktować się ze swoim prowadzącym poza terminem zajęć?

ODP: Poza terminem zajęć najleszą formą kontaktu jest wysłanie wiadomości e-mail (adres mailingowy znajdziesz w zakładkach Kadra Kierownicza i Kadra Dydaktyczna) lub kontakt za pomocą "chatu" na platformie MSTeams. Plan dyżurów znajdziesz TUTAJ

 

Końcówka 

   semestru

      zimowego

         2021/2022

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Zasady zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe