Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; pok. 109;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty:

Centrum Wychowania Fizyczego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

 Zalecenia COVID-19 

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Odrabianie zajęć

Zgodnie z Zasadami Zaliczenia Przedmiotu Wychowanie Fizyczne:

§ 4

Odrabianie nieobecności na zajęciach

  1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.
  2. O przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
  3. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.
  4. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, aktywnie kibicując na meczach drużyny futsal ekstraklasy AZS Uniwersytet Śląski. Informacja o terminach meczy, na których można odrabiać nieobecność na zajęciach znajduje się na stronie www.swfis.us.edu.pl
  5. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach w trakcie trwania dyżurów pracowników SWFiS.

 

Podstawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest posiadanie odpowiedniej frekwencji (obecności) na wybranych przez siebie zajęciach.

Każdy student może posiadać 2 nieobecności, które nie wpływają na zaliczenie przedmiotu. Każdą kolejną nieobecność  należy odrobić.

Nieobecność na zajęciach odrabiamy aktywnie uczestnicząc w dodatkowych/innych zajęciach Wychowania Fizycznego i/lub aktywnie kibicując na meczach drużyny AZS UŚ Katowice (futsal) - informację odnośnie meczy na których można odrabiać nieobecności znajdziesz na stronie głównej lub na stronie AZS UŚ Katowice.

Poniżej kilka infromacji, które odpowiedzą na nurtujące Cię pytania:

W jaki dzień, mogę odrobić

- "Zasada jednej aktywności dziennie" - każdy student, jednego dnia może uczestniczyć tylko i wyłacznie w jednych zajęciach.  Przykładowo: jeżeli WF, na który się zapisałeś jest w poniedziałek to NIE MOŻESZ odrabiać nieobecności na żadnych poniedziałkowych zajęciach

- "Odrabiamy zajęcia u swojego prowadzącego" - staraj się odrabiać nieobecności na zajęciach u prowadzącego do którego zarejestrowałeś się na WF. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności u innego prowadzącego, należy jednak pamiętać iż, prowadzący zajęcia nie ma obowiązku przyjmowania dodatkowych studentów np. ze względu na ograniczenia dotyczące liczebności.

23 września 2018