28 września 2020

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia z wychowania fizycznego odbywać się będą

w trybie hybrydowym (na obiektach sportowych jak również poza nimi w terenie) natomiast biorąc pod uwagę charakter zajęć oraz rekomendacje JM Rektora będą one realizowane w głównej mierze jako zajęcia kontaktowe.

Szczegółowe informacje będą dostępne w opisach (sylabusach) zajęć poszczególnych prowadzących w trakcie trwania rejestracji.

Proszę zwrócić uwagę na w/w opisy dot. szczegółowych form realizacji zajęć WF u różnych prowadzących

WF na Uniwersytecie Śląskim

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe