11 października 2020

W semestrze zimowym 2020/21 ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną organizacja zajęć Wychowania Fizycznego musiała ulec zmianie.

Zgodnie z powstającymi obostrzeniami, zajęcia WF realizowane w grupach dydaktycznych będą się odbywać poza salami gimnastycznymi.

Wciąż pracujemy HYBRYDOWO gdzie teraz oznaczać to będzie zajęcia kontaktowe w terenie oraz zajęcia zdalne.

Ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji w kraju, nie wykluczamy przejścia na całkowite kształcenie zdalne lub też powrotu do wcześniejszego modelu mówiącego o 3 rodzajach zajęć.

Wszystkie szczegółowe informacje ze względu na różnorodność naszej oferty są dostępne u poszczególnych prowadzących zajęcia WF.

Wychowanie Fizyczne na Uniwersytecie Śląskim

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe