21 lutego 2019

§ 6 Zwolnienia lekarskie pkt 3 Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. (...)

 

Wykaz zajęć teoretycznych:

PONIEDZIAŁEK 
15:30-17:00 Dietetyka i zdrowe odżywanie (zdalnie)
prowadzący mgr Agnieszka Jaroszewska 

WTOREK
11:30-13:00 Dietetyka i zdrowe odżywanie (zdalnie)
prowadzący mgr Agnieszka Jaroszewska 

15:30-17:00 Pierwsza pomoc (zdalnie
prowadzący mgr Jolanta Matuszczyk 

17:00-18:30 Pierwsza pomoc (zdalnie)
prowadzący mgr Jolanta Matuszczyk 

 

CZWARTEK 
11:30-13:00 Dietetyka i zdrowe odżywanie (zdalnie)
prowadzący mgr Agnieszka Jaroszewska 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

Zajęcia teoretyczne - semestr zimowy

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe