Centrum Wychowania Fizyczego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

 Zalecenia COVID-19 

 

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Zajęcia teoretyczne - semestr zimowy

§ 6 Zwolnienia lekarskie pkt 3 Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. (...)

 

Wykaz zajęć teoretycznych:

 

  • poniedziałek   09:45 - Janusz Hajduk 

                               11:30 - Luiza Czakańska-Jaklik

 

  • wtorek            08:00 - Luiza Czakańska-Jaklik

                               09:45 - Janusz Hajduk 

                               11:30 - Janusz Hajduk 

 

  • środa               11:30 - Agnieszka Jaroszewska 

 

  • czwartek          11:30 - Michał Krzak

                                19:00 - Aleksander Fangor - Brydż Sportowy

 

  • piątek               09:45 - Aleksander Fangor - Brydż Sportowy

                               

 

 

 

 

 

21 lutego 2019

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; pok. 109;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty: