Mam zwolnienie z WFu (na cały semestr), czy muszę chodzić na zajęcia?

Tak, zgodnie z Zasadami Zaliczenia WF § 6 Zwolnienia lekarskie pkt 3 Osoby posiadające zwolnienie z zajęć Wychowania Fizycznego na cały semestr zobowiązane są do wyboru zajęć teoretycznych pozwalających na uzyskanie zaliczenia z przedmiotu. (...)

Ile mogę mieć nieobecności na zajęciach?

Zgodnie z Zasadami zaliczenia przedmiotu § 4 Odrabianie nieobecności na zajęciach

  1. Każdy student ma prawo do 2-ch (słownie: dwóch) nieobecności na zajęciach. Każda nieobecność powyżej 2-ch (słownie: dwóch) zajęć,  musi zostać odrobiona aktywnym uczestnictwem w zajęciach Wychowania Fizycznego.

Jak i gdzie mogę odrobić nieobecność na zajęciach?

Nieobecność na zajęciach można odrobić u swojego prowadzącego lub u innego prowadzącego, należy jednak pamiętać iż:

zgodnie z Zasadami zaliczenia przedmiotu § 4 Odrabianie nieobecności na zajęciach

  1. o przyjęciu studentów w celu odrobienia zajęć, decyduje prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia ma prawo odmówić studentowi uczestnictwa w swoich zajęciach bez podawania przyczyny.
  2. Tego samego dnia można uczestniczyć tylko i wyłącznie w 1-ch (słownie: jednych) zajęciach Wychowania Fizycznego.

 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną - odrobienie nieobecności u innego prowadzącego może okazać się niemożliwe.

​​​​​​​

Co jeżeli na koniec semestru będę miał więcej niż 2 nieobecności na zajęciach?

Student, który za zakończeniu zajęć w danym semestrze posiada więcej niż dozwolone 2 nieobceności, nie otrzymuje wpisu do indeksu.

Odrabia brakującą ilość nieobecności z początkiem kolejnego semestru. Jeżeli odrobi brakujące nieobecności do końca trwania sesjii poprawkowej otrzymuje wpis zaliczeniowy do indeksu "zal", jeżeli nie odrobi brakujących obecności do końca trwania sesjii poprawkowej otrzymuje wpis do indeksu "nzal".

Mam już ocenę/zaliczenie z semestru zimowego, czy mogę przepisać ocenę/zaliczenie?

Tak, ocena/zaliczenie może zostać przepisane.

Proszę jednak pamiętać, że przepisywane jest zaliczenie z semestru zimowego na semestr zimowy i/lub z semestru letniego na semestr letni, niezależnie na której uczelni wyższej odbywały się wcześniejsze studia.

W jaki sposób mogę przepisać ocenę/zaliczenie

Student który chciałby przepisać ocenę / zaliczenie:

  • loguje się na dowolne zajęcia
  • informuje o chęci przepisania oceny/zaliczenia prowadzącego
  • wykonuje "Zadanie - przepisanie oceny/zalicznia" na platformie MS Teams

W semestrze zimowym przepisana jest ocena/zaliczenie jedynie z semstrzu zimowego.

 

Pytanie #7

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Pytanie #8

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Pytanie #8

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

FAQ

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Na skróty:

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; B 1.10;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: cwfis@us.edu.pl

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Media Społecznościowe